Sinyal Kesici Jammer Cihazları | Üretim | Uygulama | Satış | Servis

Jammer Seçerken Nelere Dikkat Etmeli?

Sinyal kesici jammer cihazları sıradan elektronik ürünler gibi değildir. Özel üretim olan bu cihazlar, ihtiyaca uygun olarak üretilmekte ve ona göre ayarlanmaktadırlar. Jammer sektöründe fabrikasyon ürünlerden tam randıman alınamayabilir. Çünkü her ülkenin yayın bantları farklı olduğu gibi yayın yapan cihazların da çok farklı frekans aralıkları olabilmektedir. Yapılacak bir kaç basit tespitin ardından size en uygun jammer cihazını seçmeniz daha da kolaylaşlacaktır.

İhtiyaç Tespiti:
Öncelikle kullanılacak olan jammer cihazının hangi amaçlara hizmet edeceği doğru bir biçimde tespit edilmelidir. Hangi frekanslardan ve kanallardan kullanım yapıldığı belirlenmeli ve buna göre tedbir alınmalıdır.
Örneğin, bir cami için sadece GSM şebekesini bloke eden cihaz yeterli olurken, okullarda aynı zamanda bluetooth ve Wi-Fi frekansları da bloke edilmelidir.

Kullanılacak Alanın Büyüklüğü:
Önemli olan faktörlerin başında gelmektedir. Jammer cihazları için standart bir mesafe sözkonusu değildir. Bu mesafeler ortama ve sinyal gücüne bağlı değişiklikler gösterir.
Büyük bir alanda jammer uygulaması yapılacaksa, ilk etapta çok güçlü bir cihaz alıp kullanmak yerine daha düşük güçte bir cihaz denenmeli, gereken verim alınamadığı taktirde ikinci bir cihazla desteklenmeli veya daha güçlü tek bir cihaz kullanılmalıdır.

Güç ve Antenler:
Jammer cihazlarının etki gücü watt değeri üzerinden hesaplanmaktadır. Ancak etki mesafesi sadece cihazın watt değerine bağlı değildir. 20 wattlık bir cihaz 50 metre mesafeden kesim yapabilirken aynı mesafeyi 3-5 wattlık bir cihazla da elde edebilmek mümkündür. Bu mesafeler jammer cihazındaki bant aralığına ve anten gücüne bağlıdır. Cihaz gücünün mesafeye ancak dolaylı etkisi olmaktadır. Yani yüksek wattlı bir cihaz çok iyi keser diye bir kaide yoktur. Doğru frekans aralığı ve en uygun anetnler ile uzun mesafeli kesimler daha düşük güçteki cihazlarla gayet randımanlı bir şekilde elde edilebilmektedir.
Sinyal kesim ihtiyacına bağlı olarak yönlü veya dairesel yayın yapan antenler tercih edilebilir. Yönlü antenler frekansı tek bir yöne toplu halde gönderdikleri için daha uzun mesafelere etki ederler. Dairesel antenli cihazlar ise 360 derecelik bir dağılım ile her yönü eşit şekilde kesebilirler.
Örneğin bir cezaevinin dört köşesine birer adet yönlü cihaz koyulabileceği gibi, tam ortasına dairesel antenli tek bir cihaz da koyulabilir. Bu tür ihtiyaçlar uzmanlar tarafından belirlenmelidir.

Cihaz Seçimi:
Kullanılacak cihazın en verimli olanı tercih edilmelidir. Sabit bir mekanda portatif jammer yerine sabit jammer tercih edilmelidir. Yine aynı şekilde eğer iç mekanda kullanılacak ise iç mekan tercih edilmeli, "fazladan özellik olsun, elimizde bulunsun" diye düşünülmemelidir. Başta da belirttiğimiz gibi, bunlar sıradan elektronik ürünler değildir ve fazladan özellik, mali külfet, boyut büyüklüğü, enerji tüketimi gibi bir çok ek yükümlülükleri beraberinde getirerek fiyat/performans dengesinde olumsuz kayıplara neden olacaktır.
Örneğin; amacınız sesli haberleşmeyi kesmek olsun. Kullanacağınız jammer'da GSM, UHF, FM gibi tüm sesli iletişim frekansları olmalıdır. Ancak GPS, Wi-Fi gibi sesli iletişimde kullanılmayan frekansları ya da belirli sesli iletişim frekans aralığı dışında kalan diğer boş frekansları cihaza eklemenizin hiçbir anlamı yoktur.
Yine de cihazınızın yükseltilebilir (upgrade) olması önemlidir. Zira zaman zaman yeni yayın frekansları ortaya çıkmakta ve kullanıma sunulmakta. 3G, 4.5G buna örnek gösterilebilir. Yeni bir frekans çıktığında, veya başka bir kablosuz cihaz türediğinde cihazınıza bu frekansların da eklenebilir olması artı bir özelliktir.

Cihaz Kalitesi:
Jammer uygulamaları özen ve ciddiyet ister. Eğer kaliteden ödün verilirse telaffi edilemeyecek sonuçlar ile karşı karşıya kalınabilir. 
Tabii ki, jammer piyasasında çok ucuz ürünler bulunabileceği gibi ciddi meblağlara satılan ürünler de bulunabilmektedir. Bir ürün çok pahalı diye çok iyidir anlamına gelmiyor bu. Çünkü jammer piyasası oldukça özel bir piyasadır ve bu piyasada standart bir fiyatlandırma bulunmamaktadır. Bu nedenle makul ve mantıklı olan teklifler değerlendirilmeli, hem aşağı hem de yukarı yönde "uçuk" olan teklifler çok da ciddiye alınmamalıdır.
Bizim üretimimiz olan uzun mesafe etkili cihazların benzerlerini çok daha yüksek fiyatlara bulabileceğiniz gibi, bizim fiyatlarımızda ancak etki mesafesi neredeyse sıfıra yakın olan ürünlerle karşılaşmanız da çok olasıdır. Bilhassa uzakdoğu menşeili ürünler oldukça uygun fiyatlarla bulunabilmektedir. Ancak iş uygulamaya geldiğinde ise bu fiyatların nedenleri de bir bir ortaya çıkmaktadır. Mesafeler kısadır, çoğu 1 metre yakınından dahi işlevsizdir, çok çabuk ısınırlar ve uzun süre kullanılamazlar. Tüm bunların yanında, arıza halinde karşınızda bir muattap da bulamazsınız. Bulsanız da, cihazın kronik problemleri zaten bellidir ve aynı arızaları sürekli olarak yapmaya devam edecektir.
Tüm bu nedenlerden dolayı profesyonel yerli üreticilerden cihaz tedarik etmelisiniz. Firmamızın da içinde bulunduğu bu üreticiler de bir elin beş parmağını geçmez sayıdadır.

Sevis, Bakım Hizmetleri:
Aldığınız cihazın arıza yapması durumunda veya geliştirilmesi, ek özellikler dahil edilmesi gerektiği durumlarda bu işlemlerin hızlı bir şekilde sonuca ulaşması elzemdir. Servis hızı, teslimat hızı ve garanti işlemleri en uygun cihazları ve firmaları tercih etmelisiniz.