Sinyal Kesici Jammer Cihazları | Üretim | Uygulama | Satış | Servis

Türkiye'de Jammer Üretimi ve Kullanımı

Ülkemizde bu cihazlar askeri birimler ile polis ve istihbarat teşkilatı başta olmak üzere çeşitli kamu kurumlarında kullanılmaktadır. Bunun yanında özel olarak en yaygın kullanım alanı camilerimizdir. Namaz sırasında cep telefonlarının çalmasını önlemek amacıyla pek çok camide bu cihazlarımız etkili bir biçimde işlev görmektedir.

Her ülkenin GSM ve diğer yayın frekansları farklıdır. Yurtdışından alınacak bir jammer cihazı burada tam anlamıyla etkili olmaz, sinyal kesme konusunda kullanıcıyı tam anlamıyla tatmin etmeyeceği gibi aşırı ısınma yaparak da ciddi riskler taşımaktadırlar. Hem tam randımanlı çalışmamaları hem de yüksek maliyetli fiyatlarıyla doğrudan tüketicinin zararına olan bu ithal ürünler yerine yerli üretim jammer cihazları tercih edilmelidir.
Bu yüzden Türkiye'de sinyal kesici cihazlar, bu özel frekanslara hakim profesyonel üreticiler tarafından sağlanmalıdır.